Privacybeleid

Privacybeleid

Je privacy is belangrijk voor gitaarlesnijmegen.nl. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus.

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, en we zijn transparant over de gegevens die we over jou verzamelen en wat we daarmee doen.

We hebben het privacybeleid bijgewerkt en hebben de nieuwste maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG/GDPR mei 2018 hierin verwerkt. We begrijpen dat het online aanvragen van informatie en inschrijven voor de nieuwsbrief, jouw gegevens op het definitieve inschrijfformulier en eventuele foto- en filmmateriaal veel vertrouwen van uw kant vereist. Dat vertrouwen is erg belangrijk voor ons.

Als je meer wilt weten lees dan deze privacybeleid.

Klantenservice,

Gitaarlesnijmegen.nl

Galstaun Muziek

Privacybeleid

Inleiding

Wij zijn verplicht uw privacy te beschermen en wij nemen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van klantinformatie heel serieus. We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we verzamelen en wat we met die informatie zullen doen.

Dit beleid beschrijft het volgende:

Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en verwerken in verband met uw relatie met ons als klant en uw gebruik van onze website, mobiele applicaties, online diensten en multimedia materiaal;

 • Waar we gegevens vandaan halen;
 • Wat we met deze gegevens doen;
 • Hoe we gegevens opslaan;
 • Aan wie we gegevens overdragen/vrijgeven;
 • Hoe wij omgaan met uw gegevensbeschermingsrechten;
 • En hoe we ons houden aan de regels voor gegevensbescherming.

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming 2018.

Data controller

“Galstaun Muziek” (in dit privacybeleid “wij”, “ons”, “onze” of “Galstaun Muziek” genoemd) verwijst in dit beleid in de eerste plaats naar Gitaarlesnijmegen.nl. De belangrijkste activiteit van Galstaun Muziek en waar van toepassing, naar andere gerelateerde werkgebieden en websites van Galstaun Muziek of andere entiteiten waarover Galstaun Muziek beheerscontrole uitoefent, zoals YouTube en overige multimediakanalen en diverse social media. Galstaun Muziek is de “gegevensbeheerder” van alle persoonlijke informatie die wordt verzameld en gebruikt over klanten van Galstaun Muziek in het kader van [de Nederlandsee wet inzake gegevensbescherming 2018]. Galstaun Muziek is geregistreerd in Nederland met registratienummer 09118141 en is gevestigd in Nijmegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, inschrijfgegevens, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot onze website. Alsook multimedia materiaal zijnde audio-, foto- en videomateriaal. Gegevens voor een correcte administratieve verwerking, bijvoorbeeld eisen Nederlandse belastingdienst.

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u informatie aanvraagt via de website, via e-mail, telefonisch of op enig andere denkbare mogelijkheid. Of via onze website en/of app en andere websites gebruikt die toegankelijk zijn via onze website en/of app. Ook als u deelneemt aan een enquête of inschrijft voor een nieuwsbrief.

We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:

 1. Naam aanvrager als zijnde meerderjarig, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditkaart of andere betalingsgegevens, social media gegevens;
 2. Leerling gegevens, waaronder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, social media gegevens;
 3. Medische gegevens van leerlingen die speciale medische eisen hebben;
 4. Lesgeschiedenis, inclusief informatie met betrekking tot speciale cursussen, voorspeelavonden en voorspeeldagen, uw multimedia opnamen en overige services;
 5. Informatie die u verstrekt over muziek gerelateerde informatie of van uw meegereisde personen;
 6. Informatie over uw aankopen van producten en services van onze vertrouwde partners;
 7. Informatie over uw gebruik van onze website en/of App;
 8. Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media.
 9. Locatie, als u locatie gebaseerde functies gebruikt en locatiediensten op uw apparaat en computer is ingeschakeld.

Persoonlijke gegevens over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid. Vermeende gepleegde of veroordeling van strafbare feiten worden beschouwd als “gevoelige” persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we zullen dergelijke gegevens alleen verwerken als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij medisch of psychisch onwel worden, meegekomen verzorger of begeleider/verzorger of als extra verzorging is aanvraagt) of als u het bewust openbaar gemaakt hebt.

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor, waarom en voor hoe lang?

 1. Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacybeleid;
 2. We kunnen verplicht worden om uw informatie te verstrekken aan overheids-instanties;
 3. Veiligheid, gezondheid, administratie, misdaadpreventie/detectie: we kunnen uw informatie doorgeven aan overheidsinstanties of handhavingsinstanties om aan wettelijke eisen te voldoen;
 4. Communicatie met klantenservice: we gebruiken uw gegevens om onze relatie met u als klant te beheren en om onze diensten en uw ervaringen met ons te verbeteren;
 5. Op maat gesneden diensten: wij gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken waarvan wij menen dat het voor u van belang is, voorafgaand aan, tijdens en na uw activiteit met ons en om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren, zoals speciale aanbiedingen voor uw favoriete producten en (muzikale-) interesses;
 6. Marketing: van tijd tot tijd kunnen wij via e-communicatie contact met u opnemen met informatie over lessen, diensten en aanvullende producten. U hebt de keuze om u aan te melden of niet langer dergelijke berichten te ontvangen door dit in de aanmeldfase aan te geven. U krijgt ook de mogelijkheid op elke e-communicatie die wij u sturen aan te geven dat u niet langer direct marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat we onze overeenkomst met u kunnen aangaan.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor één of meer van de volgende redenen verwerken:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijv. immigratie of douane-eisen);
 • U hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. voor marketing doeleinden);
 • Om essentiële belangen van u of van een andere persoon te beschermen (bijv. in geval van een medisch noodgeval);
 • Het in ons legitiem belang is te opereren als muziekschool (bijv. voor administratieve doeleinden).
 • U hebt ingestemd met het gebruik van multimedia op YouTube of andere videokanalen, social media en drukwerk en overig promotiemateriaal voor de muziekschool.

Alleen kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zelf toestemming geven. Bij kinderen onder deze leeftijd is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld overheidsinstanties, of voor het behandelen van klachten, vragen en voor het beschermen van onze wettelijke rechten in het geval van een claim.

Raadpleeg het onderstaande gedeelte over Galstaun Muziek voor het bewaren van informatie in uw Galstaun Muziek-account, een nieuwsbrief account (bijv. Mailchimp) of betaalsites (Ticketjames, Eskesmediagroep).

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Beveiliging van uw persoonlijke data

We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.

Alle betalingsgegevens worden via SSL over specifieke netwerkinfrastructuur.

We kunnen uw informatie overdragen aan vertrouwde derde partijen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We eisen van alle derde partijen dat zij passende technische en operationele beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de Nederlandsee en EU-wetgeving inzake regels voor gegevensbescherming.

Internationale overdracht van gegevens

We eisen we van alle serviceproviders dat ze uw informatie op een veilige manier nationaal en internationaal verwerken en in overeenstemming met de Nederlandse en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere activiteiten binnen Galstaun Muziek.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de volgende derden voor het doel dat beschreven wordt in dit privacybeleid:

 1. Overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties om aan de wettelijke eisen te voldoen;
 2. Vertrouwde serviceproviders die we gebruiken om ons bedrijf te runnen, Cloudservice en e-mail marketingservice providers die ons marketingteam ondersteunen bij het doen van klantenenquêtes en gerichte marketingcampagnes;
 3. Credit- en debetkaart maatschappijen die uw betalingen aan ons faciliteren en anti-fraude screening, die mogelijk informatie over uw betaalmethode nodig heeft om de betaling te verwerken of om de veiligheid van uw betalingstransactie te garanderen;
 4. Juridische en andere professionele adviseurs, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties, om onze wettelijke rechten met betrekking tot ons contract met u te handhaven;
 5. Onze vertrouwde externe toeleveranciers, die muziek gerelateerde producten en diensten aanbieden op onze website: als u ervoor kiest om producten of diensten te kopen die op onze websites worden aangeboden door derden zoals sponsoren en medewerkers, kunt u een klant van zowel Galstaun Muziek als van deze derde partijen zijn. Wij en onze partners kunnen informatie over u verzamelen en delen, zoals uw contact- en uw factuurgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van uw persoonlijke gegevens wanneer dergelijk gebruik is toegestaan voor hun eigen doeleinden. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie.
 6. Sociale media: u kunt toegang krijgen tot sociale media van derden via onze website of app of voordat u onze website of app bezoekt. Zodra u geregistreerd bent met uw sociale media-account, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u met ons deelt via deze sociale mediaservices overeenkomstig hun privacy-instellingen om het gebruik van onze website of app te verbeteren en persoonlijker te maken. We kunnen ook sociale media plug-ins gebruiken op onze website of app. Daardoor wordt uw informatie gedeeld met uw sociale mediaprovider en mogelijk gepresenteerd op uw sociale media profiel om te worden gedeeld met anderen in uw netwerk. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van deze externe sociale mediaproviders voor meer informatie hierover.

Cookies & site tracking

Deze website maakt gebruik van cookies om ons in staat te stellen onze service aan u te verbeteren en om bepaalde functies aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (klik hier voor het Cookiebeleid van Galstaun Muziek). Dit kunnen cookies van media en advertentiepartners zijn die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website of app bezoekt. Bezoek de websites van onze partners voor informatie over hun privacy- en cookiebeleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst via uw webbrowser om ons in staat te stellen uw browser te herkennen en ons te helpen bij het traceren van bezoekers aan onze site zodat wij producten en diensten hierop kunnen aanpassen. Een cookie bevat uw contactgegevens en informatie om ons in staat te stellen uw computer te identificeren wanneer u onze site bezoekt zodat we u kunnen helpen met uw reservering. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u wilt, kunt u deze browserinstellingen wijzigen door cookies te accepteren, af te wijzen en te verwijderen. De “help”-sectie op de werkbalk van de meeste browsers kunnen u helpen hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u kunt laten weten wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u deze helemaal kunt uitschakelen. Als u ervoor kiest om deze instellingen te wijzigen, kan het zijn dat bepaalde functies niet werken. De cookies die we gebruiken nemen geen andere opgeslagen informatie op uw computer waar.

Voor meer informatie over cookies en hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd, bezoek de volgende website: http://www.allaboutcookies.org.

We gebruiken tracking-software, Google Analytics, om de bezoekerspatronen van klanten en het gebruik van de site te volgen om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de websites te ontwikkelen. Deze software stelt ons niet in staat om persoonlijke passagiersinformatie vast te leggen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Galstaun Muziek is de DPO – Data Protection Officer gegevensbeheerder. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens Nederland is de leidende toezichthouder voor gegevensbescherming.

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Volgens de wet hebt u onder bepaalde omstandigheden recht om:

 • Informatie op te vragen of we persoonlijke informatie over u bewaren en zo ja, wat die informatie is en waarom we deze bewaren/gebruiken.       
 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een “toegangsverzoek”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren en of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we van u hebben. Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, laten corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt aangegeven (zie hieronder).
 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking berust op een algemeen belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering welke niet onderworpen is aan geautomatiseerde besluitvorming door ons gebruik van uw persoonlijke informatie of profilering van u.
 • Verzoek beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze manier kunt u ons verzoeken de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
 • Verzoek overdracht van uw persoonlijke informatie in een elektronische en gestructureerde vorm aan u of een andere partij (algemeen bekend als een recht op “dataportabiliteit”). Op deze manier kunt u uw gegevens die wij van u hebben in een elektronisch bruikbaar formaat verkrijgen en dit stelt u in staat uw gegevens in dit formaat naar een andere partij te sturen.
 • Toestemming intrekken. In bepaalde omstandigheden waarin u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme reden hebben om dit volgens de wet te doen.

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, dient u een ingevuld online aanvraagformulier of neem schriftelijk contact op met Galstaun Muziek’s Data Protection Officer.

U bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om verkrijging duidelijk ongegrond of excessief is. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren aan het verzoek te voldoen.

We moeten specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

Herziening van dit privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden via e-mail aan u meegedeeld of een publicatie op onze website.