Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gitaarlesnijmegen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
Gitaarlesnijmegen.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ontstaan door het gebruik van deze site of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend, noch op de inhoud aanspraken worden gemaakt.  Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van gitaarlesnijmegen.nl. Het meeste beeldmateriaal wat gebruikt is op deze site valt onder het copyright en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.

Copyright Galstaun Muziek | gitaarlesnijmegen.nl